Vyhlásenie o ochrane údajov a informácie podľa čl. 13 a 14 DSGVO

Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Mag. Markus Kopitz

Kontaktné údaje

Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s.
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
Telefón +421 (0)2 32 144 341-2office-sk@teak-it.sk

Účel spracovania údajov

Kontaktný

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, vaše údaje budú uchované po dobu šiestich mesiacov na spracovanie žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu. Ak vyplníte formulár, HEROLD Business Data GmbH procesy ako procesory, dáta založené na všeobecných podmienkach (najmä ustanovenia uvedené v spracovaní objednávky). HEROLD Business Data GmbH týmto používa Subauftragsverarbeiters (SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Budovy, 2. Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko), prístup k informáciám obsiahnutým v kontaktných údajov získaných a dát v obchodoch v USA. Každé predloženie údajov subdodávateľovi je založené na rozhodnutí Komisie o vhodnosti (Self-certification Privacy Shield).

účely analýzy

Okrem toho sa údaje zhromažďujú a používajú na účely analýzy. Toto spracovanie údajov nie je osobné (informácie o cookies sú uvedené nižšie).

Naše obchody

Na účely ľahšie nákupného procesu a k následnému uzavretiu zmluvy – ak toto miesto ponúka internetový obchod – zhromažďujú tieto údaje:., Názov, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov spoločnosti, číslo DPH, dátum objednávky, číslo objednávky, Spôsob platby, spôsob dodania, rozsah výrobku, náklady. Okrem toho je možné použiť súbory cookie relácie, ktoré sú určené na zjednodušenie spracovania nákupného procesu. Údaje spracované v súbore cookie relácie neobsahujú žiadny osobný odkaz.

Údaje, ktoré ste poskytli, sú povinné splniť zmluvu alebo vykonať predzmluvné opatrenia. Bez týchto údajov nemôžeme uzavrieť zmluvu s vami. Prevod údajov tretím osobám nebudú, okrem prenosu údajov o kreditnej karte z odvíjanie Banky / platobné služby za účelom odpísania kúpnu cenu, na ktorú sme poveril prepravným spoločnostiam / lodná spoločnosť dodať tovar, rovnako ako náš daňový poradca plniť svoje daňové povinnosti.

Po zrušení nákupného procesu sa údaje zadané používateľom uložia najmenej štyri týždne a potom sa odstránia. V prípade zmluvy, všetky dáta zo zmluvného vzťahu po celú dobu trvania zmluvy a navyše byť poskytnutá nároky sú z toho odvodiť, skladované a následne odstránený, ak existuje mimo požiadavky na uchovávanie (napr. Ako daň).

Registrácia

Pri registrácii sa uloží e-mailová adresa a heslo používateľa. Ak sa následne uskutoční nákup, e-mailová adresa bude prepojená s údajmi určenými počas nákupného procesu. Zadané údaje sú potrebné na nastavenie používateľského účtu. Spracovanie údajov prebieha počas trvania existencie používateľského účtu. Ak bude používateľské konto vymazané, bude vymazaná e-mailová adresa a heslo, ako aj odkaz na údaje procesu nákupu.

IT Security

Pri návšteve tejto webovej lokality sú tiež uložené súbory denníka, ktoré obsahujú adresu IP a ďalšie údaje na prístup k webovým stránkam (napr. dátum, čas, užívateľský agent, referer). Spracovanie dát sa vykonáva na obmedzený čas (maximálne sedem dní) a iba na zaistenie proti DDOS útokov alebo iných zásahov do funkčnosťou stránok, ako aj prípadne podkladových databázových systémov.

Recenzie

Pri odoslaní recenzie produktu budú identifikované a uverejnené nasledovné údaje: používateľské meno, komentár, počet udelených hviezd. Určenie sa vykoná na účely zverejnenia údajov pre konkrétny výrobok. Údaje, ktoré poskytnete, sa vyžadujú na zverejnenie hodnotenia. Spracovanie údajov prebieha počas trvania publikácie. Delécie je možné zaslaním e-mailu na datenschutz@herold.at.

O súboroch cookie

Táto webová lokalita používa tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení pomocou prehliadača. Nemajú žiadnu škodu.

Na tejto stránke sa používajú tzv. cookies relácie. Tieto sa generujú po vyvolaní a automatickom odstránení webových stránok. Používajú sa na rozpoznávanie, ak opäť otvoríte ten istý web v krátkom čase, aby ste znova zohľadnili už nastavené predvolené nastavenia. Žiadne osobné údaje nebudú uložené ani spracované.

Súbory cookie slúžia na to, aby webová stránka bola užívateľsky prívetivá. Niektoré súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú prevádzkovateľovi webu rozpoznať váš prehliadač pri ďalšom návšteve. Ak to nechcete, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte to len v jednotlivých prípadoch. Vypnutie súborov cookie však môže obmedziť funkčnosť stránky.

Služba webovej analýzy Google (Google Analytics)

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics pre analýzu webu. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Na tejto webovej stránke používame funkciu “Aktivácia anonymizácie IP”. V dôsledku toho vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo inými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred spracovaním / uchovávaním. Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije túto informáciu na posúdenie vášho používania webových stránok na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok na meranie výkonnosti online inzercie na účely analýzy a optimalizácie.

Spracované dáta zahŕňajú najmä on-line značiek (vrátane identifikátorov cookie), Internet Protocol adries, ID zariadenia, lokalizačných údajov, uložených identifikátorov zákazníkov a užívateľských dát (predovšetkým čas a trvanie prístupu, výber určité služby, atď) , Viac informácií o použití užívateľských dát do Google Analytics, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktorá je dostupná na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

môžete zabrániť zberu údajov generovaných cookie o vašom používaní webu na Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím prehliadača plug-in k dispozícii v nasledujúcom odkaze a nainštalovať: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Kliknutím tu deaktivujete službu Google Analytics pre túto lokalitu na aktuálne používanom prehliadači.

Vzťah s poskytovateľom webovej analýzy je založený na spracovaní údajov objednávok pri používaní služby Google Analytics. Prenos údajov spracovateľovi je založený na rozhodnutí o primeranosti Európskej komisie (Self-certification Privacy Shield). Údaje sa pravidelne vymazávajú (v súčasnosti každých 26 mesiacov).

Zakázanie sledovania konverzií v službe Google Adwords

Táto webová stránka používa online reklamný program “Google AdWords” a ako súčasť Google AdWords sledovanie konverzií. Sledovanie konverzií Google je jedinou službou na analýzu od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, “Google”). Ak máte prehliadku ošúpanú reklamou Google, súbor cookie sa umiestni na váš počítač na sledovanie konverzií. Tieto cookies strácajú platnosť po maximálne 90 dňoch. Ak navštívite niektoré webové stránky našej webovej stránky a cookies ešte neuplynuli, spoločnosť Google a prevádzkovatelia webových stránok si môžu uvedomiť, že ste klikli na reklamu a klikli na túto stránku dopredu. Informácie získané pomocou konverzie cookie slúžia na zostavovanie štatistických údajov o konverzii. Pritom majiteľ webových stránok zaznamená celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií a / alebo vykonali rôzne miestne akcie. Služba Web-Operated však neprijíma informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov. Ak sa nezúčastňujete na kritériách sledovania, môžete namietať proti tomuto USE tým, že zabráni tomu, aby súbor cookie zostal nastavením softvéru vášho prehliadača (možnosť vypnutia). V štatistikách sledovania konverzií nie sú k dispozícii žiadne preklady. Ďalšie informácie, rovnako ako Google die Ochrana osobných údajov FIND pod http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/

Vzťah

s poskytovateľom webovej analýzy je založený na spracovaní údajov objednávok pri používaní sledovania konverzií služby AdWords. Prenos údajov spracovateľovi je založený na rozhodnutí o primeranosti aj Európskou komisiou (štít ochrany osobných údajov v rámci vlastnej certifikácie). Spoločnosť Google je tiež povinná pravidelne vymazávať údaje (v súčasnosti každých 39 mesiacov).

Sociálne médiá

Prípady používané na tejto webovej stránke Facebook sociálne pluginy sú prevádzkované firmou Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA). Sú to integrácie na logo Facebook alebo termín “ako”, “Fallen du”, “časti” farby Facebook (modrá a biela). Informácie o všetkých pluginov Facebook Nájdi im folgenden Odkaz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pluginy nebudú aktivované, kým nekliknete na príslušné tlačidlá. Okamžite sa zobrazí tento čas. Máte možnosť aktivovať a používať doplnky.

Pluginy poskytujú jedno z najpriamejších prepojení medzi vaším prehliadačom a servermi Facebook, ktoré používajú. Až po aktivácii doplnku. Operátor webových stránok nemá žiadny vplyv na povahu a rozsah údajov, čo prekladá jeden čipový server doplnku Facebook inc. Informácie nájdete tu: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin informuje Facebook Inc. Pochopenie, že musíte navštíviť túto webovú stránku. Toto je najlepší spôsob využitia príležitosti a mám IP adresu. Ak ste pri návšteve tohto webu prihlásení do svojho účtu Facebook, budete s ním informovaní.

Právny základ pre spracovanie údajov:

Na webovej stránke sú údaje spracovávané na základe výlučne právnych právnych predpisov (DSGVO, TKG 2003).

Spracovanie údajov (webshop, hodnotenie produktu, rezervačný nástroj a užívateľský účet) je založené na článku 6 ods. b) (plnenie zmluvy) DSGVO.

V prípade použitia analytického nástroja, využitie dát založené na článku 6 Abs. 1 písm. F) (príslušný záujem) DSGVO. Legitímnym záujmom o využívanie údajov je zlepšenie prítomnosti webu, ktorá zomiera pri online inzercii.

Použitie opatrení na zabezpečenie IT údajov prebieha aj na základe článku 6 ods. 1 písm. F) (príslušný záujem) GDPR. Legitímny záujem o používanie údajov je zabezpečenie vašich vlastných systémov IT.

Použitie pluginov sociálnych médií je len po súhlase. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Súhlasom je obnovenie volania na webových stránkach.

Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, zrušenie a odpor. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať na dozorný orgán. V Rakúsku ide o orgán na ochranu údajov.

Login

Registrácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom umožnenia čo najlepšieho možného užívateľského používania tejto webovej stránky, aby sme mohli spravovať prístup na Vaše konto a na ďalšie účely, ktoré sú popísané v časti pravidlá ochrany súkromia. pravidlá ochrany súkromia.

Žiadne produkty v košíku.